Bærekraftig mobilitet gjennom samarbeid

Med Ferdias felles digitale plattform, kan Busselskap og Bussbestillere operere og samhandle mer effektivt, lønnsomt og miljøvennlig.

Ferdias økosystem er bra for de som reiser, busselskap, bussbestillere og miljøet.

Om oss

Vi fornyer turbussbransjen i Europa

Ferdia leverer teknologi og løsninger som gjør at både busselskapene og bussbestillere kan jobbe smartere. Ressurser og kjøretøy kan deles og bestilles på nye måter. For både busselskaper og bussbestillere bidrar løsningene våre til flere kunder, mer fleksibilitet og bedre marginer. I økosystemet har vi også andre viktige samarbeidspartnere, som billettløsninger og reiseplattformer.

Mer om oss