Bærekraftig mobilitet gjennom samarbeid

Vi hjelper busselskaper over på en felles digital plattform for å administrere bussflåtene mer effektivt og lønnsomt.  Som bussbestiller booker du raskt og enkelt gode turbusstjenester fra alle partnerne på plattformen.  

Ferdias økosystem er bra for de som reiser, busselskapene, bussbestillere og miljøet.

Hva passer deg best?

Utforsk våre tjenester

Vi gjør jobben din enklere - enten du er busselskap eller bussbestiller. Ferdia jobber stadig med nye tjenester og forbedringer og drar nytte av et tett samarbeid med anerkjente aktører i bransjen.

Om oss

Vi fornyer turbussbransjen i Europa

Ferdia leverer teknologi og løsninger som gjør at både busselskapene og bussbestillere kan jobbe smartere. Ressurser og kjøretøy kan deles og bestilles på helt nye måter. For både busselskaper og bussbestillere kan våre løsninger bety flere kunder, mer fleksibilitet og bedre marginer. I økosystemet har vi også andre viktige samarbeidspartnere som billettløsninger og reiseplattformer.

Mer om oss