Busselskap

Vi fornyer turbussbransjen i Europa

Sammen med industripartnere har vi siden 2016 utviklet
en plattform av teknologi og løsninger som gjør at busselskapene jobber smartere digitalt.

Ferdias busspartnere kan tilby kundene sine gode løsninger for effektiv samhandling samt nye reiseprodukter. Det gir flere kunder.

Ressurser og kjøretøy kan utnyttes bedre, som gir en mer effektiv drift med bedre marginer.

Vi jobber med noen av de største turbusselskapene, og utvikler kontinuerlig nyttig funksjonalitet.

Dette sier våre partnere

Noen av våre partnere:

Møt fremtiden med Ferdia