Ferdia nettverk
- vi er sterkere sammen

Det er ca 20.000 busselskap i Europa og fremtiden er digital.
Om alle bruker ulike IT-systemer og standarder blir det vanskelig å samarbeide på en effektiv måte, men hvis mange bruker samme digitale plattform åpnes en verden av muligheter. Selskapene beholder sin selvstendighet, men styrker sin konkurransekraft gjennom nettverkssamarbeid og smart bruk av teknologi.

Noen av våre partnere:

Færre tomme seter

Hver gang en buss kjører tom mellom oppdrag, står parkert under arbeidsdagen eller kjører halvfull går din bedrift glipp av potensielle inntekter. Vi har estimert at turbussbransjen har en samlet utnyttelsesgrad på 15% og det har vi som mål å gjøre noe med. Når vi åpner opp for samarbeid gjennom en felles digital plattform, åpner vi også for bedre utnyttelse av din bussflåte. Vi jobber også parallelt med løsninger til privatmarkedet for å selge tomme seter, tomme busser og utnytte ledig kapasitet.

Del det du vil

Vår teknologi er utviklet for å ivareta både selvstendighet og samarbeid. Vi vet at man ikke vil dele alt og har lagt arkitekturen med dette som grunnlag.
Alle busselskap har sin egen database og styrer sine egne tilganger.

Møt fremtiden som Ferdia partner

Rapporter en feil