Ferdia har fått millioner i tilskudd fra Innovasjon Norge

6/2/2020

Ferdia har fått bevilget 3,8 millioner fra Innovasjon Norges Pilot-T-tildeling for å utvikle fremtidens mobilitetsløsninger for turbussbransjen.

Pilot-T er et samarbeid mellom Norges forskningsråd og Innovasjon Norge, og retter seg mot prosjekter i skjæringsfeltet transport/IKT.

“I et Pilot-T-prosjekt skal bedriften i samarbeid med andre virksomheter fremskaffe ny kunnskap eller benytte eksisterende kunnskap på nye måter eller områder. Målet er å få gode løsninger raskere over i anvendelse gjennom å utvikle og teste/pilotere teknologier og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir mer sikkert, øker fremkommeligheten og/eller reduserer utslipp.”

I turbussbransjen er det ikke uvanlig at bussene står stille 75-80 % av tiden. Når bussene først er på veien kjører de uten passasjerer anslagsvis en tredjedel av tiden. Det ligger et enormt potensial i å utnytte denne ledige kapasiteten. Ved hjelp av algoritmer, maskinlæring og ruteoptimalisering skal Ferdia, sammen med partnerne, tilby bærekraftige mobilitetsløsninger basert på eksisterende uutnyttet kapasitet.

SINTEF er samarbeidspartner i prosjektet og skal bistå med forsking, samt utvikling og optimalisering av algoritmer for å bedre kapasitetsutnyttelsen.

Ferdia har allerede lansert tjenesten Sharebus som gjør det mulig å dele bussen med andre som skal til samme destinasjon. Responsen har vært meget god og sammen med busselskapene gleder vi oss til å lansere flere spennende konsepter i tiden fremover, som muliggjøres av tilskuddet fra Innovasjon Norge.

Vi er takknemlige for støtten og ser frem til å kunne gjøre det lettere å reise sammen, på en smart og bærekraftig måte.


Andre innlegg:

Rapporter en feil