Om oss

Reis sammen


Ferdia endrer hvordan vi reiser med buss og effektiviserer turbussbransjen i Europa. Vi gjør det enkelt å reise sammen. Turbuss er en grønn og sosial reisemåte. Likevel er bussetene oftest tomme og folk tar fortsatt bilen.

Hvorfor? Fordi det er brysomt å finne, booke og koordinere busstjenester.

Ferdia endrer dette. Gjennom en unik tosidig markedsplattform strømlinjeformer vi busselskapenes prosesser og leverer gode reisetjenester. Busspartnerne fårhøyere bussutnyttelse, bedre marginer og mer effektiv operasjon. De reisende får enkel tilgang til nye samkjøringsløsninger.

Ferdias økosystem er bra for de som reiser, busselskapene og miljøet, vinn-vinn-vinn.

Selskapet ble stiftet i 2016 og har hovedkontor i Oslo.

25+
Utviklere
1000+
Sjåfører
12+
Busselskap
400+
Busser
3+
Land
vår visjon

Bærekraftig Mobilitet gjennom Samarbeid

Våre verdier

Skaper endring

Samarbeider

Åpen

Bærekraftig

VÅr miljøforankring

Ferdia bidrar til  FNs utviklingsmål

Samreising er trygt, grønt og sosialt:

  • Innovative løsninger for bruk av turbusser tilrettelegger for at flere kan reise miljøvennlig
  • Færre busser og biler trengs for å dekke transportbehov,  som reduserer CO2-utslipp
  • Ferdia forbedrer utnyttelsen av busskapasiteten

Ta kontakt

Vil du vite mer om oss og hvordan vi kan samarbeide?
Vi får gjerne inn ytterlige kompetent kapital for å videreutvikle økosystemet.