TEQ

En komplett løsning for ditt busselskap.

Det er flere hundre turbilselskap i Norge. De fleste er relativt små. Som liten er det vanskelig  å  være god på alt – det er sårbart å stå alene. Sammen kan vi bli sterke, redusere kostnader og holde oss i front. Som et lag kan vi kan vi vinne konkurransen, både lokalt og nasjonalt.

Ferdia leverer teknologi og tjenester som øker kvaliteten, effektiviserer driften og styrker konkurransekraften til små og mellomstore busselskap i Norge.

En moderne måte å jobbe på

TEQ er en skybasert IT-plattform som vil effektivisere driften i ditt busselskap.
Fleet management, ordrehåndtering, HR og app for sjåfører er bare noen av fordelene plattformen tilbyr.  Dette er løsningen for deg som ønsker bedre oversikt, mer effektiv drift og mindre administrasjon.

Teknologi for fremtiden

- Effektivisering og bedre kundebehandling.

Teq forenkler og automatiserer mange av oppgavene i  busselskapet. Systemet dekker alle gjøremål fra kundedialog og ordrebehandling til trafikkplanlegging, trafikkstyring og faktura

Salg og markedsføring

- Flere kunder og flere turer.

Vi oppnår dette gjennom dedikerte salgsressurser  og samlet profesjonell markedsføring på web. De lokale kundene betjenes og pleies lokalt, men de store konkurransene skal vi vinne som et samlet lag

Økonomi, lønn og regnskap

- Forenkling av tidkrevende oppgaver

Vi oppnår dette gjennom integrasjon av IT-løsninger. felles praksis og partnerskap med et anerkjent regnskapsbyrå.

Innkjøp

- Lavere priser på materiell og utstyr

Vi oppnår dette gjennom en felles innkjøpsfunksjon som forhandler på vegne av hele laget.

Teknologi er kjernen i Ferdia

Forspranget ligger i teknologien og vår evne til å utnytte den. Vår nye IT-plattform TEQ er inspirert av nettverks- og delingsøkonomi, skreddersydd for deling og samhandling.  IT-plattformen vil kontinuerlig videreutvikles slik at vi holder oss i front og utnytter digitale og teknologiske muligheter.

Det etableres en unik lukket database for hvert selskap og man kontrollerer selv hva som skal deles. Ingen får innsyn i hverandres kunder eller priser.

Fra A til Å

Vår nye IT-plattform TEQ samler alle driftsrelaterte oppgaver på ett sted og øker effektiviteten med innovative løsninger.

 • Salg-/ordremodul som samler all kundekommunikasjon på et sted. Forespørsler  besvares raskt og profesjonelt
 • Planleggingsmodul for effektiv trafikkplanlegging med visuell oversikt over alle turer. Integrert hjelp for  å overholde kjøre-/hviletidsbestemmelser
 • Dashboard med oversikt over bussene for trafikkstyring i sanntid
 • All nødvendig støtte til lønn og fakturering, integrert med regnskapssystem og regsnkapsbyrå
 • Mulighet til å se og benytte ledig kapasitet hos andre medlemmer i kjeden som har valgt å dele ressurser med ditt selskap

Sjåførapp

Med vår sjåførapp kan sjåføren få oversikt og tilgang til en rekke funksjoner som gjør jobbhverdagen enklere.  

 • Sjåførene får varsel om turer via en egen sjåførportal på web eller direkte i sjåfør appen.
 • All informasjon, inklusiv kart og navigasjon gjennom turen er tilrettelagt for sjåfør
 • Kalenderfunksjon for å se planlagte turer samt håndtere ferie og fravær
 • Interaktiv dialog med admin via meldingssenter
 • Enkel melding av avvik og skader på buss

  - Sjåførhåndbok, kvalitetshåndbok og HMS-håndbok som ivaretar kravene fra ISO og Miljøfyrtårn

Ferdia tror på styrken i et nettverk

Gjennom felles IT-plattform vil alle busselskap få unik mulighet til å dele turer og spille på hverandres kapasitet. Vi oppnår dette gjennom felles spilleregler og ny teknologi. Alle kjedens medlemmer vil dele på profesjonelle stabsfunksjoner. Det betyr at du får tilgang på ekspertise uten å ansette egne ressurser

Hva betyr dette for ditt busselskap?

Du beholder navnet, logoen, eierskapet og identiteten til ditt eget selskap.

Du fortsetter å levere tjenester som før, men som Ferdia Partner får du også tilført flere nye oppdrag.
 Ferdia har som klart mål å bli en solid nasjonal merkevare som står for kvalitet og profesjonalitet.

Du velger selv hvor mange av tjenestene til Ferdia du ønsker å benytte deg av, men alle våre partnere må ta i bruk IT-løsningen Teq.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon kan du gjerne ta kontakt.